Svenska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Vad är minimilönen?
Fråga om minimilönen i landet
Je suis ___________.
Jag är ______________.
Ange din arbetssituation
employé(e)
anställd
Typ av anställningsförhållande
au chômage
arbetslös
Typ av anställningsförhållande
entrepreneur
entreprenör
Typ av anställningsförhållande
travailleur indépendant
egenföretagare
Typ av anställningsförhållande
stagiaire
praktikant
Typ av anställningsförhållande
bénévole
voluntärarbetare
Typ av anställningsförhållande
consultant(e)
konsultant
Typ av anställningsförhållande
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
J'ai un contrat ___________.
Jag har ett _________ kontrakt.
Ange vilken typ av kontrakt du har
à temps plein
fulltid
Typ av kontrakt
à temps partiel
deltid
Typ av kontrakt
en C.D.D.
visstids
Typ av kontrakt
en C.D.I.
permanent anställd
Typ av kontrakt
saisonnier
säsongsanställd
Typ av kontrakt
Quand la paie sera-t-elle versée ?
När får jag lön?
Fråga när du får lön
Je voudrais _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Fråga om ledighet
un congé maternité
mammaledigt
Typ av ledighet
un congé paternité
pappaledigt
Typ av ledighet
un congé maladie
sjuklön
Typ av ledighet
des congés
semester
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Fråga om beskattning
Je voudrais déclarer mes revenus.
Jag vill rapportera min inkomst.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Qui me préviendra ________________ ?
Vem informerar mig om _______?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
du montant qui me sera remboursé
hur mycket min skatteåterbäring är
Deklarationsalternativ
si je dois payer davantage d'impôts
huruvida jag ska betala mer skatt
Skatteåterbäringsalternativ