Ryska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Я могу работать в [страна]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Мне нужно разрешение на работу?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Какова государственная минимальная зарплата?
Fråga om minimilönen i landet
Je suis ___________.
Я___________________.
Ange din arbetssituation
employé(e)
имеющий работу
Typ av anställningsförhållande
au chômage
безработный
Typ av anställningsförhållande
entrepreneur
предприниматель
Typ av anställningsförhållande
travailleur indépendant
частный предприниматель
Typ av anställningsförhållande
stagiaire
практикант
Typ av anställningsförhållande
bénévole
волонтер
Typ av anställningsförhållande
consultant(e)
советник
Typ av anställningsförhållande
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
J'ai un contrat ___________.
У меня______________контракт.
Ange vilken typ av kontrakt du har
à temps plein
полная занятость
Typ av kontrakt
à temps partiel
неполная занятость
Typ av kontrakt
en C.D.D.
фиксированный
Typ av kontrakt
en C.D.I.
долговременный
Typ av kontrakt
saisonnier
сезонный
Typ av kontrakt
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Когда я получу зарплату?
Fråga när du får lön
Je voudrais _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Fråga om ledighet
un congé maternité
декретный отпуск
Typ av ledighet
un congé paternité
отпуск по причине отцовства
Typ av ledighet
un congé maladie
больничные выплаты
Typ av ledighet
des congés
выходные дни
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Fråga om beskattning
Je voudrais déclarer mes revenus.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Qui me préviendra ________________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
du montant qui me sera remboursé
какова сумма моего возврата
Deklarationsalternativ
si je dois payer davantage d'impôts
Долж(ен/на) ли я платить больше
Skatteåterbäringsalternativ