Nederländska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Kan ik in [land] werken?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Wat is het nationale minimumloon?
Fråga om minimilönen i landet
Je suis ___________.
Ik ben ___________________ .
Ange din arbetssituation
employé(e)
werkende
Typ av anställningsförhållande
au chômage
werkloos
Typ av anställningsförhållande
entrepreneur
een ondernemer
Typ av anställningsförhållande
travailleur indépendant
een zelfstandige
Typ av anställningsförhållande
stagiaire
een stagair
Typ av anställningsförhållande
bénévole
een vrijwilliger
Typ av anställningsförhållande
consultant(e)
een consultant
Typ av anställningsförhållande
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
J'ai un contrat ___________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Ange vilken typ av kontrakt du har
à temps plein
voltijdse
Typ av kontrakt
à temps partiel
deeltijdse
Typ av kontrakt
en C.D.D.
tijdelijke
Typ av kontrakt
en C.D.I.
permanente
Typ av kontrakt
saisonnier
seizoensgebonden
Typ av kontrakt
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Fråga när du får lön
Je voudrais _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Fråga om ledighet
un congé maternité
moederschapsverlof
Typ av ledighet
un congé paternité
vaderschapsverlof
Typ av ledighet
un congé maladie
ziekteverlof
Typ av ledighet
des congés
vrije dagen
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Fråga om beskattning
Je voudrais déclarer mes revenus.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Qui me préviendra ________________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
du montant qui me sera remboursé
hoeveel mijn belastingteruggave is
Deklarationsalternativ
si je dois payer davantage d'impôts
of ik meer belastingen schuldig ben
Skatteåterbäringsalternativ