Kinesiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
请问我可以在【国家】工作吗?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
请问我需要工作许可证吗?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
À combien s'élève le salaire minimum national ?
全国最低工资是多少?
Fråga om minimilönen i landet
Je suis ___________.
我是___________________ 。
Ange din arbetssituation
employé(e)
雇佣
Typ av anställningsförhållande
au chômage
待业
Typ av anställningsförhållande
entrepreneur
企业家
Typ av anställningsförhållande
travailleur indépendant
自雇者
Typ av anställningsförhållande
stagiaire
实习生
Typ av anställningsförhållande
bénévole
志愿者
Typ av anställningsförhållande
consultant(e)
顾问
Typ av anställningsförhållande
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
我想要以自由职业者身份登记。
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
你提供哪种类型的工作合同?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
J'ai un contrat ___________.
我有一个______________合同。
Ange vilken typ av kontrakt du har
à temps plein
全职
Typ av kontrakt
à temps partiel
兼职
Typ av kontrakt
en C.D.D.
定期合同
Typ av kontrakt
en C.D.I.
永久合同
Typ av kontrakt
saisonnier
季节性合同
Typ av kontrakt
Quand la paie sera-t-elle versée ?
我什么时候能拿到我的工资?
Fråga när du får lön
Je voudrais _________.
我想要_________。
Fråga om ledighet
un congé maternité
产假
Typ av ledighet
un congé paternité
陪产假
Typ av ledighet
un congé maladie
病假
Typ av ledighet
des congés
请假
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
我想要了解纳税的相关信息。
Fråga om beskattning
Je voudrais déclarer mes revenus.
我想要申报我的收入。
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Qui me préviendra ________________ ?
谁会告诉我______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
du montant qui me sera remboursé
我的税收返还是多少
Deklarationsalternativ
si je dois payer davantage d'impôts
我是否要交更多税
Skatteåterbäringsalternativ