Hindi | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Fråga om minimilönen i landet
Je suis ___________.
Ange din arbetssituation
employé(e)
Typ av anställningsförhållande
au chômage
Typ av anställningsförhållande
entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
travailleur indépendant
Typ av anställningsförhållande
stagiaire
Typ av anställningsförhållande
bénévole
Typ av anställningsförhållande
consultant(e)
Typ av anställningsförhållande
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
J'ai un contrat ___________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
à temps plein
Typ av kontrakt
à temps partiel
Typ av kontrakt
en C.D.D.
Typ av kontrakt
en C.D.I.
Typ av kontrakt
saisonnier
Typ av kontrakt
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Fråga när du får lön
Je voudrais _________.
Fråga om ledighet
un congé maternité
Typ av ledighet
un congé paternité
Typ av ledighet
un congé maladie
Typ av ledighet
des congés
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Fråga om beskattning
Je voudrais déclarer mes revenus.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Qui me préviendra ________________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
du montant qui me sera remboursé
Deklarationsalternativ
si je dois payer davantage d'impôts
Skatteåterbäringsalternativ