Grekiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Fråga om minimilönen i landet
Je suis ___________.
Είμαι _________________.
Ange din arbetssituation
employé(e)
μισθωτός
Typ av anställningsförhållande
au chômage
άνεργος
Typ av anställningsförhållande
entrepreneur
επιχειρηματίας
Typ av anställningsförhållande
travailleur indépendant
αυτοαπασχολούμενος
Typ av anställningsförhållande
stagiaire
ασκούμενος σε πρακτική
Typ av anställningsförhållande
bénévole
εθελοντής
Typ av anställningsförhållande
consultant(e)
σύμβουλος
Typ av anställningsförhållande
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
J'ai un contrat ___________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ange vilken typ av kontrakt du har
à temps plein
πλήρους απασχόλησης
Typ av kontrakt
à temps partiel
μερικής απασχόλησης
Typ av kontrakt
en C.D.D.
ορισμένης διάρκειας
Typ av kontrakt
en C.D.I.
μόνιμο
Typ av kontrakt
saisonnier
εποχιακός
Typ av kontrakt
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Fråga när du får lön
Je voudrais _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Fråga om ledighet
un congé maternité
άδεια μητρότητας
Typ av ledighet
un congé paternité
άδεια πατρότητας
Typ av ledighet
un congé maladie
επίδομα ασθενείας
Typ av ledighet
des congés
μέρες άδεια
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Fråga om beskattning
Je voudrais déclarer mes revenus.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Qui me préviendra ________________ ?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
du montant qui me sera remboursé
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Deklarationsalternativ
si je dois payer davantage d'impôts
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Skatteåterbäringsalternativ