Finska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Tarvitsenko työluvan?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Mikä on maan minimipalkka?
Fråga om minimilönen i landet
Je suis ___________.
Minä olen ____________.
Ange din arbetssituation
employé(e)
työllistynyt
Typ av anställningsförhållande
au chômage
työtön
Typ av anställningsförhållande
entrepreneur
yrittäjä
Typ av anställningsförhållande
travailleur indépendant
itsenäinen ammatinharjoittaja
Typ av anställningsförhållande
stagiaire
työharjoittelija
Typ av anställningsförhållande
bénévole
vapaaehtoistyöntekijä
Typ av anställningsförhållande
consultant(e)
konsultti
Typ av anställningsförhållande
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
J'ai un contrat ___________.
Minulla on ________ sopimus.
Ange vilken typ av kontrakt du har
à temps plein
kokopäiväinen
Typ av kontrakt
à temps partiel
osa-aikaiseen ohjelmaan
Typ av kontrakt
en C.D.D.
määräaikainen
Typ av kontrakt
en C.D.I.
vakituinen
Typ av kontrakt
saisonnier
kausiluonteinen
Typ av kontrakt
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Koska minä saan palkkani?
Fråga när du får lön
Je voudrais _________.
Haluaisin saada _______.
Fråga om ledighet
un congé maternité
äitiyslomaa
Typ av ledighet
un congé paternité
isyyslomaa
Typ av ledighet
un congé maladie
sairaslomaa
Typ av ledighet
des congés
lomaa
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Fråga om beskattning
Je voudrais déclarer mes revenus.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Qui me préviendra ________________ ?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
du montant qui me sera remboursé
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Deklarationsalternativ
si je dois payer davantage d'impôts
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Skatteåterbäringsalternativ