Danska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Må jeg arbejde i [land]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Hvad er landets mindsteløn?
Fråga om minimilönen i landet
Je suis ___________.
Jeg er ___________________ .
Ange din arbetssituation
employé(e)
ansat
Typ av anställningsförhållande
au chômage
arbejdsløs
Typ av anställningsförhållande
entrepreneur
iværksætter
Typ av anställningsförhållande
travailleur indépendant
selvstændig
Typ av anställningsförhållande
stagiaire
praktikant
Typ av anställningsförhållande
bénévole
frivillig
Typ av anställningsförhållande
consultant(e)
konsulent
Typ av anställningsförhållande
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
J'ai un contrat ___________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Ange vilken typ av kontrakt du har
à temps plein
fuldtids-
Typ av kontrakt
à temps partiel
deltids-
Typ av kontrakt
en C.D.D.
tidsbegrænset
Typ av kontrakt
en C.D.I.
tidsubegrænset
Typ av kontrakt
saisonnier
sæsonbegrænset
Typ av kontrakt
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Hvornår får jeg løn?
Fråga när du får lön
Je voudrais _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Fråga om ledighet
un congé maternité
barsel
Typ av ledighet
un congé paternité
fædreorlov
Typ av ledighet
un congé maladie
sygeorlov
Typ av ledighet
des congés
feriedage
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Fråga om beskattning
Je voudrais déclarer mes revenus.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Qui me préviendra ________________ ?
Hvem vil informere mig om ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
du montant qui me sera remboursé
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Deklarationsalternativ
si je dois payer davantage d'impôts
at jeg skylder mere i skat
Skatteåterbäringsalternativ