Spanska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Tarvitsenko työluvan?
¿Necesito permiso de trabajo?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Mikä on maan minimipalkka?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Fråga om minimilönen i landet
Minä olen ____________.
Soy ____________________.
Ange din arbetssituation
työllistynyt
asalariado
Typ av anställningsförhållande
työtön
desempleado
Typ av anställningsförhållande
yrittäjä
empresario
Typ av anställningsförhållande
itsenäinen ammatinharjoittaja
autónomo
Typ av anställningsförhållande
työharjoittelija
trabajador en prácticas
Typ av anställningsförhållande
vapaaehtoistyöntekijä
voluntario
Typ av anställningsförhållande
konsultti
asesor
Typ av anställningsförhållande
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Minkälainen työsopimus on kyseessä?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Minulla on ________ sopimus.
Tengo un contrato ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
kokopäiväinen
a tiempo completo
Typ av kontrakt
osa-aikaiseen ohjelmaan
a tiempo parcial
Typ av kontrakt
määräaikainen
de duración determinada
Typ av kontrakt
vakituinen
indefinido
Typ av kontrakt
kausiluonteinen
de temporada
Typ av kontrakt
Koska minä saan palkkani?
¿Cuándo se cobra?
Fråga när du får lön
Haluaisin saada _______.
Me gustaría solicitar _____________.
Fråga om ledighet
äitiyslomaa
la baja por maternidad
Typ av ledighet
isyyslomaa
la baja por paternidad
Typ av ledighet
sairaslomaa
la baja por enfermedad
Typ av ledighet
lomaa
días libres
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Fråga om beskattning
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
¿Cuánto me sale a devolver?
Deklarationsalternativ
jos minun pitää maksaa lisää veroja
¿Cuánto me sale a pagar?
Skatteåterbäringsalternativ