Ryska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Я могу работать в [страна]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Tarvitsenko työluvan?
Мне нужно разрешение на работу?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Mikä on maan minimipalkka?
Какова государственная минимальная зарплата?
Fråga om minimilönen i landet
Minä olen ____________.
Я___________________.
Ange din arbetssituation
työllistynyt
имеющий работу
Typ av anställningsförhållande
työtön
безработный
Typ av anställningsförhållande
yrittäjä
предприниматель
Typ av anställningsförhållande
itsenäinen ammatinharjoittaja
частный предприниматель
Typ av anställningsförhållande
työharjoittelija
практикант
Typ av anställningsförhållande
vapaaehtoistyöntekijä
волонтер
Typ av anställningsförhållande
konsultti
советник
Typ av anställningsförhållande
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Minulla on ________ sopimus.
У меня______________контракт.
Ange vilken typ av kontrakt du har
kokopäiväinen
полная занятость
Typ av kontrakt
osa-aikaiseen ohjelmaan
неполная занятость
Typ av kontrakt
määräaikainen
фиксированный
Typ av kontrakt
vakituinen
долговременный
Typ av kontrakt
kausiluonteinen
сезонный
Typ av kontrakt
Koska minä saan palkkani?
Когда я получу зарплату?
Fråga när du får lön
Haluaisin saada _______.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Fråga om ledighet
äitiyslomaa
декретный отпуск
Typ av ledighet
isyyslomaa
отпуск по причине отцовства
Typ av ledighet
sairaslomaa
больничные выплаты
Typ av ledighet
lomaa
выходные дни
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Fråga om beskattning
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Кто сообщит мне_______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
какова сумма моего возврата
Deklarationsalternativ
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Долж(ен/на) ли я платить больше
Skatteåterbäringsalternativ