Kinesiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Tarvitsenko työluvan?
请问我需要工作许可证吗?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Mikä on maan minimipalkka?
全国最低工资是多少?
Fråga om minimilönen i landet
Minä olen ____________.
我是___________________ 。
Ange din arbetssituation
työllistynyt
雇佣
Typ av anställningsförhållande
työtön
待业
Typ av anställningsförhållande
yrittäjä
企业家
Typ av anställningsförhållande
itsenäinen ammatinharjoittaja
自雇者
Typ av anställningsförhållande
työharjoittelija
实习生
Typ av anställningsförhållande
vapaaehtoistyöntekijä
志愿者
Typ av anställningsförhållande
konsultti
顾问
Typ av anställningsförhållande
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
我想要以自由职业者身份登记。
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Minkälainen työsopimus on kyseessä?
你提供哪种类型的工作合同?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Minulla on ________ sopimus.
我有一个______________合同。
Ange vilken typ av kontrakt du har
kokopäiväinen
全职
Typ av kontrakt
osa-aikaiseen ohjelmaan
兼职
Typ av kontrakt
määräaikainen
定期合同
Typ av kontrakt
vakituinen
永久合同
Typ av kontrakt
kausiluonteinen
季节性合同
Typ av kontrakt
Koska minä saan palkkani?
我什么时候能拿到我的工资?
Fråga när du får lön
Haluaisin saada _______.
我想要_________。
Fråga om ledighet
äitiyslomaa
产假
Typ av ledighet
isyyslomaa
陪产假
Typ av ledighet
sairaslomaa
病假
Typ av ledighet
lomaa
请假
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
我想要了解纳税的相关信息。
Fråga om beskattning
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
我想要申报我的收入。
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
谁会告诉我______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
我的税收返还是多少
Deklarationsalternativ
jos minun pitää maksaa lisää veroja
我是否要交更多税
Skatteåterbäringsalternativ