Grekiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Tarvitsenko työluvan?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Mikä on maan minimipalkka?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Fråga om minimilönen i landet
Minä olen ____________.
Είμαι _________________.
Ange din arbetssituation
työllistynyt
μισθωτός
Typ av anställningsförhållande
työtön
άνεργος
Typ av anställningsförhållande
yrittäjä
επιχειρηματίας
Typ av anställningsförhållande
itsenäinen ammatinharjoittaja
αυτοαπασχολούμενος
Typ av anställningsförhållande
työharjoittelija
ασκούμενος σε πρακτική
Typ av anställningsförhållande
vapaaehtoistyöntekijä
εθελοντής
Typ av anställningsförhållande
konsultti
σύμβουλος
Typ av anställningsförhållande
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Minulla on ________ sopimus.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ange vilken typ av kontrakt du har
kokopäiväinen
πλήρους απασχόλησης
Typ av kontrakt
osa-aikaiseen ohjelmaan
μερικής απασχόλησης
Typ av kontrakt
määräaikainen
ορισμένης διάρκειας
Typ av kontrakt
vakituinen
μόνιμο
Typ av kontrakt
kausiluonteinen
εποχιακός
Typ av kontrakt
Koska minä saan palkkani?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Fråga när du får lön
Haluaisin saada _______.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Fråga om ledighet
äitiyslomaa
άδεια μητρότητας
Typ av ledighet
isyyslomaa
άδεια πατρότητας
Typ av ledighet
sairaslomaa
επίδομα ασθενείας
Typ av ledighet
lomaa
μέρες άδεια
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Fråga om beskattning
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Deklarationsalternativ
jos minun pitää maksaa lisää veroja
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Skatteåterbäringsalternativ