Franska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Tarvitsenko työluvan?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Mikä on maan minimipalkka?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Fråga om minimilönen i landet
Minä olen ____________.
Je suis ___________.
Ange din arbetssituation
työllistynyt
employé(e)
Typ av anställningsförhållande
työtön
au chômage
Typ av anställningsförhållande
yrittäjä
entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
itsenäinen ammatinharjoittaja
travailleur indépendant
Typ av anställningsförhållande
työharjoittelija
stagiaire
Typ av anställningsförhållande
vapaaehtoistyöntekijä
bénévole
Typ av anställningsförhållande
konsultti
consultant(e)
Typ av anställningsförhållande
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Minulla on ________ sopimus.
J'ai un contrat ___________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
kokopäiväinen
à temps plein
Typ av kontrakt
osa-aikaiseen ohjelmaan
à temps partiel
Typ av kontrakt
määräaikainen
en C.D.D.
Typ av kontrakt
vakituinen
en C.D.I.
Typ av kontrakt
kausiluonteinen
saisonnier
Typ av kontrakt
Koska minä saan palkkani?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Fråga när du får lön
Haluaisin saada _______.
Je voudrais _________.
Fråga om ledighet
äitiyslomaa
un congé maternité
Typ av ledighet
isyyslomaa
un congé paternité
Typ av ledighet
sairaslomaa
un congé maladie
Typ av ledighet
lomaa
des congés
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Fråga om beskattning
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Qui me préviendra ________________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
du montant qui me sera remboursé
Deklarationsalternativ
jos minun pitää maksaa lisää veroja
si je dois payer davantage d'impôts
Skatteåterbäringsalternativ