Spanska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
¿Necesito permiso de trabajo?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Kio estas la nacia minimuma salajro?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Fråga om minimilönen i landet
Mi estas ________________.
Soy ____________________.
Ange din arbetssituation
dungata
asalariado
Typ av anställningsförhållande
senlabora
desempleado
Typ av anställningsförhållande
entreprenisto
empresario
Typ av anställningsförhållande
memdungito
autónomo
Typ av anställningsförhållande
internulo
trabajador en prácticas
Typ av anställningsförhållande
volontulo
voluntario
Typ av anställningsförhållande
konsilisto
asesor
Typ av anställningsförhållande
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Mi havas____________ kontrakton.
Tengo un contrato ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
plentempan
a tiempo completo
Typ av kontrakt
parttempan
a tiempo parcial
Typ av kontrakt
limigitan
de duración determinada
Typ av kontrakt
permanentan
indefinido
Typ av kontrakt
sezonan
de temporada
Typ av kontrakt
Kiam mi ricevas mian salajron?
¿Cuándo se cobra?
Fråga när du får lön
Mi ŝatus peti _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Fråga om ledighet
akuŝferion
la baja por maternidad
Typ av ledighet
akuŝferion (por patro)
la baja por paternidad
Typ av ledighet
malsanan salajron
la baja por enfermedad
Typ av ledighet
feritagojn
días libres
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Fråga om beskattning
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Kiu diros min ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
kiom mia repago estas
¿Cuánto me sale a devolver?
Deklarationsalternativ
se mi ŝuldas pli imposton
¿Cuánto me sale a pagar?
Skatteåterbäringsalternativ