Ryska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Я могу работать в [страна]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Мне нужно разрешение на работу?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Какова государственная минимальная зарплата?
Fråga om minimilönen i landet
Mi estas ________________.
Я___________________.
Ange din arbetssituation
dungata
имеющий работу
Typ av anställningsförhållande
senlabora
безработный
Typ av anställningsförhållande
entreprenisto
предприниматель
Typ av anställningsförhållande
memdungito
частный предприниматель
Typ av anställningsförhållande
internulo
практикант
Typ av anställningsförhållande
volontulo
волонтер
Typ av anställningsförhållande
konsilisto
советник
Typ av anställningsförhållande
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Mi havas____________ kontrakton.
У меня______________контракт.
Ange vilken typ av kontrakt du har
plentempan
полная занятость
Typ av kontrakt
parttempan
неполная занятость
Typ av kontrakt
limigitan
фиксированный
Typ av kontrakt
permanentan
долговременный
Typ av kontrakt
sezonan
сезонный
Typ av kontrakt
Kiam mi ricevas mian salajron?
Когда я получу зарплату?
Fråga när du får lön
Mi ŝatus peti _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Fråga om ledighet
akuŝferion
декретный отпуск
Typ av ledighet
akuŝferion (por patro)
отпуск по причине отцовства
Typ av ledighet
malsanan salajron
больничные выплаты
Typ av ledighet
feritagojn
выходные дни
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Fråga om beskattning
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Kiu diros min ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
kiom mia repago estas
какова сумма моего возврата
Deklarationsalternativ
se mi ŝuldas pli imposton
Долж(ен/на) ли я платить больше
Skatteåterbäringsalternativ