Nederländska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Kan ik in [land] werken?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Wat is het nationale minimumloon?
Fråga om minimilönen i landet
Mi estas ________________.
Ik ben ___________________ .
Ange din arbetssituation
dungata
werkende
Typ av anställningsförhållande
senlabora
werkloos
Typ av anställningsförhållande
entreprenisto
een ondernemer
Typ av anställningsförhållande
memdungito
een zelfstandige
Typ av anställningsförhållande
internulo
een stagair
Typ av anställningsförhållande
volontulo
een vrijwilliger
Typ av anställningsförhållande
konsilisto
een consultant
Typ av anställningsförhållande
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Mi havas____________ kontrakton.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Ange vilken typ av kontrakt du har
plentempan
voltijdse
Typ av kontrakt
parttempan
deeltijdse
Typ av kontrakt
limigitan
tijdelijke
Typ av kontrakt
permanentan
permanente
Typ av kontrakt
sezonan
seizoensgebonden
Typ av kontrakt
Kiam mi ricevas mian salajron?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Fråga när du får lön
Mi ŝatus peti _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Fråga om ledighet
akuŝferion
moederschapsverlof
Typ av ledighet
akuŝferion (por patro)
vaderschapsverlof
Typ av ledighet
malsanan salajron
ziekteverlof
Typ av ledighet
feritagojn
vrije dagen
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Fråga om beskattning
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Kiu diros min ______________?
Wie informeert mij over ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
kiom mia repago estas
hoeveel mijn belastingteruggave is
Deklarationsalternativ
se mi ŝuldas pli imposton
of ik meer belastingen schuldig ben
Skatteåterbäringsalternativ