Kinesiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
请问我需要工作许可证吗?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Kio estas la nacia minimuma salajro?
全国最低工资是多少?
Fråga om minimilönen i landet
Mi estas ________________.
我是___________________ 。
Ange din arbetssituation
dungata
雇佣
Typ av anställningsförhållande
senlabora
待业
Typ av anställningsförhållande
entreprenisto
企业家
Typ av anställningsförhållande
memdungito
自雇者
Typ av anställningsförhållande
internulo
实习生
Typ av anställningsförhållande
volontulo
志愿者
Typ av anställningsförhållande
konsilisto
顾问
Typ av anställningsförhållande
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
我想要以自由职业者身份登记。
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
你提供哪种类型的工作合同?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Mi havas____________ kontrakton.
我有一个______________合同。
Ange vilken typ av kontrakt du har
plentempan
全职
Typ av kontrakt
parttempan
兼职
Typ av kontrakt
limigitan
定期合同
Typ av kontrakt
permanentan
永久合同
Typ av kontrakt
sezonan
季节性合同
Typ av kontrakt
Kiam mi ricevas mian salajron?
我什么时候能拿到我的工资?
Fråga när du får lön
Mi ŝatus peti _________.
我想要_________。
Fråga om ledighet
akuŝferion
产假
Typ av ledighet
akuŝferion (por patro)
陪产假
Typ av ledighet
malsanan salajron
病假
Typ av ledighet
feritagojn
请假
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
我想要了解纳税的相关信息。
Fråga om beskattning
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
我想要申报我的收入。
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Kiu diros min ______________?
谁会告诉我______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
kiom mia repago estas
我的税收返还是多少
Deklarationsalternativ
se mi ŝuldas pli imposton
我是否要交更多税
Skatteåterbäringsalternativ