Franska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Kio estas la nacia minimuma salajro?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Fråga om minimilönen i landet
Mi estas ________________.
Je suis ___________.
Ange din arbetssituation
dungata
employé(e)
Typ av anställningsförhållande
senlabora
au chômage
Typ av anställningsförhållande
entreprenisto
entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
memdungito
travailleur indépendant
Typ av anställningsförhållande
internulo
stagiaire
Typ av anställningsförhållande
volontulo
bénévole
Typ av anställningsförhållande
konsilisto
consultant(e)
Typ av anställningsförhållande
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Mi havas____________ kontrakton.
J'ai un contrat ___________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
plentempan
à temps plein
Typ av kontrakt
parttempan
à temps partiel
Typ av kontrakt
limigitan
en C.D.D.
Typ av kontrakt
permanentan
en C.D.I.
Typ av kontrakt
sezonan
saisonnier
Typ av kontrakt
Kiam mi ricevas mian salajron?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Fråga när du får lön
Mi ŝatus peti _________.
Je voudrais _________.
Fråga om ledighet
akuŝferion
un congé maternité
Typ av ledighet
akuŝferion (por patro)
un congé paternité
Typ av ledighet
malsanan salajron
un congé maladie
Typ av ledighet
feritagojn
des congés
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Fråga om beskattning
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Kiu diros min ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
kiom mia repago estas
du montant qui me sera remboursé
Deklarationsalternativ
se mi ŝuldas pli imposton
si je dois payer davantage d'impôts
Skatteåterbäringsalternativ