Engelska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Am I eligible to work in [country]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Do I need a social security number before I start working?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Do I need a work permit?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Kio estas la nacia minimuma salajro?
What is the national minimum wage?
Fråga om minimilönen i landet
Mi estas ________________.
I am ___________________ .
Ange din arbetssituation
dungata
employed
Typ av anställningsförhållande
senlabora
unemployed
Typ av anställningsförhållande
entreprenisto
an entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
memdungito
self-employed
Typ av anställningsförhållande
internulo
an intern
Typ av anställningsförhållande
volontulo
a volunteer
Typ av anställningsförhållande
konsilisto
a consultant
Typ av anställningsförhållande
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
I would like to register as a freelance professional.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
What type of employment contract do you have?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Mi havas____________ kontrakton.
I have a ______________ contract.
Ange vilken typ av kontrakt du har
plentempan
full-time
Typ av kontrakt
parttempan
part-time
Typ av kontrakt
limigitan
fixed-term
Typ av kontrakt
permanentan
permanent
Typ av kontrakt
sezonan
seasonal
Typ av kontrakt
Kiam mi ricevas mian salajron?
When do I get my paycheck?
Fråga när du får lön
Mi ŝatus peti _________.
I would like to ask for _________.
Fråga om ledighet
akuŝferion
maternity leave
Typ av ledighet
akuŝferion (por patro)
paternity leave
Typ av ledighet
malsanan salajron
sick leave
Typ av ledighet
feritagojn
days off
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
I would like to have some information on taxation.
Fråga om beskattning
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
I would like to report my earnings.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
When is the deadline to send my tax return?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Kiu diros min ______________?
Who will let me know ______________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
kiom mia repago estas
how much my refund is
Deklarationsalternativ
se mi ŝuldas pli imposton
if I owe more tax
Skatteåterbäringsalternativ