Danska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Må jeg arbejde i [land]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Hvad er landets mindsteløn?
Fråga om minimilönen i landet
Mi estas ________________.
Jeg er ___________________ .
Ange din arbetssituation
dungata
ansat
Typ av anställningsförhållande
senlabora
arbejdsløs
Typ av anställningsförhållande
entreprenisto
iværksætter
Typ av anställningsförhållande
memdungito
selvstændig
Typ av anställningsförhållande
internulo
praktikant
Typ av anställningsförhållande
volontulo
frivillig
Typ av anställningsförhållande
konsilisto
konsulent
Typ av anställningsförhållande
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Mi havas____________ kontrakton.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Ange vilken typ av kontrakt du har
plentempan
fuldtids-
Typ av kontrakt
parttempan
deltids-
Typ av kontrakt
limigitan
tidsbegrænset
Typ av kontrakt
permanentan
tidsubegrænset
Typ av kontrakt
sezonan
sæsonbegrænset
Typ av kontrakt
Kiam mi ricevas mian salajron?
Hvornår får jeg løn?
Fråga när du får lön
Mi ŝatus peti _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Fråga om ledighet
akuŝferion
barsel
Typ av ledighet
akuŝferion (por patro)
fædreorlov
Typ av ledighet
malsanan salajron
sygeorlov
Typ av ledighet
feritagojn
feriedage
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Fråga om beskattning
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Kiu diros min ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
kiom mia repago estas
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Deklarationsalternativ
se mi ŝuldas pli imposton
at jeg skylder mere i skat
Skatteåterbäringsalternativ