Turkiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Am I eligible to work in [country]?
[ülke] için çalışma iznim var mı?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Do I need a social security number before I start working?
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Do I need a work permit?
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
What is the national minimum wage?
Asgari ücret ne kadar?
Fråga om minimilönen i landet
I am ___________________ .
Ben ___________________.
Ange din arbetssituation
employed
çalışıyorum
Typ av anställningsförhållande
unemployed
işsizim
Typ av anställningsförhållande
an entrepreneur
girişimciyim
Typ av anställningsförhållande
self-employed
serbest meslek sahibiyim
Typ av anställningsförhållande
an intern
stajyerim
Typ av anställningsförhållande
a volunteer
gönüllüyüm
Typ av anställningsförhållande
a consultant
danışmanım
Typ av anställningsförhållande
I would like to register as a freelance professional.
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

What type of employment contract do you have?
Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
I have a ______________ contract.
Sözleşmem ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
full-time
tam zamanlı
Typ av kontrakt
part-time
yarı zamanlı
Typ av kontrakt
fixed-term
süreli sözleşme
Typ av kontrakt
permanent
kalıcı
Typ av kontrakt
seasonal
mevsimlik
Typ av kontrakt
When do I get my paycheck?
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Fråga när du får lön
I would like to ask for _________.
_________ için başvurmak istiyorum.
Fråga om ledighet
maternity leave
annelik izni
Typ av ledighet
paternity leave
babalık izni
Typ av ledighet
sick leave
hastalık izni
Typ av ledighet
days off
günlük izin
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

I would like to have some information on taxation.
Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Fråga om beskattning
I would like to report my earnings.
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
When is the deadline to send my tax return?
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Who will let me know ______________ ?
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
how much my refund is
geri ödeme miktarı
Deklarationsalternativ
if I owe more tax
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Skatteåterbäringsalternativ