Tjeckiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Am I eligible to work in [country]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Do I need a social security number before I start working?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Do I need a work permit?
Potřebuji pracovní povolení?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
What is the national minimum wage?
Jaká je národní minimální mzda?
Fråga om minimilönen i landet
I am ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Ange din arbetssituation
employed
zaměstnaný
Typ av anställningsförhållande
unemployed
nezaměstnaný
Typ av anställningsförhållande
an entrepreneur
podnikatel
Typ av anställningsförhållande
self-employed
osoba samostatně výdělečně činná
Typ av anställningsförhållande
an intern
stážista
Typ av anställningsförhållande
a volunteer
dobrovolník
Typ av anställningsförhållande
a consultant
poradce
Typ av anställningsförhållande
I would like to register as a freelance professional.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

What type of employment contract do you have?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
I have a ______________ contract.
Mám ______________ smlouvu.
Ange vilken typ av kontrakt du har
full-time
na plný úvazek
Typ av kontrakt
part-time
na poloviční úvazek
Typ av kontrakt
fixed-term
na dobu určitou
Typ av kontrakt
permanent
trvalá pozice
Typ av kontrakt
seasonal
sezonní práce
Typ av kontrakt
When do I get my paycheck?
Kde budu dostávat výplatu?
Fråga när du får lön
I would like to ask for _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Fråga om ledighet
maternity leave
mateřská dovolená
Typ av ledighet
paternity leave
otcovská dovolená
Typ av ledighet
sick leave
nemocenská
Typ av ledighet
days off
volný den
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

I would like to have some information on taxation.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Fråga om beskattning
I would like to report my earnings.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
When is the deadline to send my tax return?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Who will let me know ______________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
how much my refund is
výše kolik dostanu zpátky
Deklarationsalternativ
if I owe more tax
jestliže musím zaplatit více daní
Skatteåterbäringsalternativ