Svenska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Am I eligible to work in [country]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Do I need a social security number before I start working?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Do I need a work permit?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
What is the national minimum wage?
Vad är minimilönen?
Fråga om minimilönen i landet
I am ___________________ .
Jag är ______________.
Ange din arbetssituation
employed
anställd
Typ av anställningsförhållande
unemployed
arbetslös
Typ av anställningsförhållande
an entrepreneur
entreprenör
Typ av anställningsförhållande
self-employed
egenföretagare
Typ av anställningsförhållande
an intern
praktikant
Typ av anställningsförhållande
a volunteer
voluntärarbetare
Typ av anställningsförhållande
a consultant
konsultant
Typ av anställningsförhållande
I would like to register as a freelance professional.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

What type of employment contract do you have?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
I have a ______________ contract.
Jag har ett _________ kontrakt.
Ange vilken typ av kontrakt du har
full-time
fulltid
Typ av kontrakt
part-time
deltid
Typ av kontrakt
fixed-term
visstids
Typ av kontrakt
permanent
permanent anställd
Typ av kontrakt
seasonal
säsongsanställd
Typ av kontrakt
When do I get my paycheck?
När får jag lön?
Fråga när du får lön
I would like to ask for _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Fråga om ledighet
maternity leave
mammaledigt
Typ av ledighet
paternity leave
pappaledigt
Typ av ledighet
sick leave
sjuklön
Typ av ledighet
days off
semester
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

I would like to have some information on taxation.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Fråga om beskattning
I would like to report my earnings.
Jag vill rapportera min inkomst.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
When is the deadline to send my tax return?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Who will let me know ______________ ?
Vem informerar mig om _______?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
how much my refund is
hur mycket min skatteåterbäring är
Deklarationsalternativ
if I owe more tax
huruvida jag ska betala mer skatt
Skatteåterbäringsalternativ