Spanska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Am I eligible to work in [country]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Do I need a social security number before I start working?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Do I need a work permit?
¿Necesito permiso de trabajo?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
What is the national minimum wage?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Fråga om minimilönen i landet
I am ___________________ .
Soy ____________________.
Ange din arbetssituation
employed
asalariado
Typ av anställningsförhållande
unemployed
desempleado
Typ av anställningsförhållande
an entrepreneur
empresario
Typ av anställningsförhållande
self-employed
autónomo
Typ av anställningsförhållande
an intern
trabajador en prácticas
Typ av anställningsförhållande
a volunteer
voluntario
Typ av anställningsförhållande
a consultant
asesor
Typ av anställningsförhållande
I would like to register as a freelance professional.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

What type of employment contract do you have?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
I have a ______________ contract.
Tengo un contrato ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
full-time
a tiempo completo
Typ av kontrakt
part-time
a tiempo parcial
Typ av kontrakt
fixed-term
de duración determinada
Typ av kontrakt
permanent
indefinido
Typ av kontrakt
seasonal
de temporada
Typ av kontrakt
When do I get my paycheck?
¿Cuándo se cobra?
Fråga när du får lön
I would like to ask for _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Fråga om ledighet
maternity leave
la baja por maternidad
Typ av ledighet
paternity leave
la baja por paternidad
Typ av ledighet
sick leave
la baja por enfermedad
Typ av ledighet
days off
días libres
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

I would like to have some information on taxation.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Fråga om beskattning
I would like to report my earnings.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
When is the deadline to send my tax return?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Who will let me know ______________ ?
¿Cómo me informarán de _______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
how much my refund is
¿Cuánto me sale a devolver?
Deklarationsalternativ
if I owe more tax
¿Cuánto me sale a pagar?
Skatteåterbäringsalternativ