Ryska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Am I eligible to work in [country]?
Я могу работать в [страна]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Do I need a social security number before I start working?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Do I need a work permit?
Мне нужно разрешение на работу?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
What is the national minimum wage?
Какова государственная минимальная зарплата?
Fråga om minimilönen i landet
I am ___________________ .
Я___________________.
Ange din arbetssituation
employed
имеющий работу
Typ av anställningsförhållande
unemployed
безработный
Typ av anställningsförhållande
an entrepreneur
предприниматель
Typ av anställningsförhållande
self-employed
частный предприниматель
Typ av anställningsförhållande
an intern
практикант
Typ av anställningsförhållande
a volunteer
волонтер
Typ av anställningsförhållande
a consultant
советник
Typ av anställningsförhållande
I would like to register as a freelance professional.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

What type of employment contract do you have?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
I have a ______________ contract.
У меня______________контракт.
Ange vilken typ av kontrakt du har
full-time
полная занятость
Typ av kontrakt
part-time
неполная занятость
Typ av kontrakt
fixed-term
фиксированный
Typ av kontrakt
permanent
долговременный
Typ av kontrakt
seasonal
сезонный
Typ av kontrakt
When do I get my paycheck?
Когда я получу зарплату?
Fråga när du får lön
I would like to ask for _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Fråga om ledighet
maternity leave
декретный отпуск
Typ av ledighet
paternity leave
отпуск по причине отцовства
Typ av ledighet
sick leave
больничные выплаты
Typ av ledighet
days off
выходные дни
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

I would like to have some information on taxation.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Fråga om beskattning
I would like to report my earnings.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
When is the deadline to send my tax return?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Who will let me know ______________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
how much my refund is
какова сумма моего возврата
Deklarationsalternativ
if I owe more tax
Долж(ен/на) ли я платить больше
Skatteåterbäringsalternativ