Polska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Am I eligible to work in [country]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Do I need a social security number before I start working?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Do I need a work permit?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
What is the national minimum wage?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Fråga om minimilönen i landet
I am ___________________ .
Jestem ___________________ .
Ange din arbetssituation
employed
zatrudniony/a
Typ av anställningsförhållande
unemployed
bezrobotny/a
Typ av anställningsförhållande
an entrepreneur
przedsiębiorcą
Typ av anställningsförhållande
self-employed
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Typ av anställningsförhållande
an intern
praktykantem/praktykantką
Typ av anställningsförhållande
a volunteer
wolontariuszem/wolontariuszką
Typ av anställningsförhållande
a consultant
doradcą
Typ av anställningsförhållande
I would like to register as a freelance professional.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

What type of employment contract do you have?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
I have a ______________ contract.
Mam umowę ___________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
full-time
o pracę na pełny etat
Typ av kontrakt
part-time
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Typ av kontrakt
fixed-term
(o pracę) na czas określony
Typ av kontrakt
permanent
(o pracę) na czas nieokreślony
Typ av kontrakt
seasonal
o pracę sezonową
Typ av kontrakt
When do I get my paycheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Fråga när du får lön
I would like to ask for _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Fråga om ledighet
maternity leave
urlop macierzyński
Typ av ledighet
paternity leave
urlop ojcowski
Typ av ledighet
sick leave
chorobowe
Typ av ledighet
days off
kilka dni urlopu
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

I would like to have some information on taxation.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Fråga om beskattning
I would like to report my earnings.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
When is the deadline to send my tax return?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Who will let me know ______________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
how much my refund is
ile wynosi mój zwrot podatku
Deklarationsalternativ
if I owe more tax
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Skatteåterbäringsalternativ