Nederländska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Am I eligible to work in [country]?
Kan ik in [land] werken?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Do I need a social security number before I start working?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Do I need a work permit?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
What is the national minimum wage?
Wat is het nationale minimumloon?
Fråga om minimilönen i landet
I am ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Ange din arbetssituation
employed
werkende
Typ av anställningsförhållande
unemployed
werkloos
Typ av anställningsförhållande
an entrepreneur
een ondernemer
Typ av anställningsförhållande
self-employed
een zelfstandige
Typ av anställningsförhållande
an intern
een stagair
Typ av anställningsförhållande
a volunteer
een vrijwilliger
Typ av anställningsförhållande
a consultant
een consultant
Typ av anställningsförhållande
I would like to register as a freelance professional.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

What type of employment contract do you have?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
I have a ______________ contract.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Ange vilken typ av kontrakt du har
full-time
voltijdse
Typ av kontrakt
part-time
deeltijdse
Typ av kontrakt
fixed-term
tijdelijke
Typ av kontrakt
permanent
permanente
Typ av kontrakt
seasonal
seizoensgebonden
Typ av kontrakt
When do I get my paycheck?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Fråga när du får lön
I would like to ask for _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Fråga om ledighet
maternity leave
moederschapsverlof
Typ av ledighet
paternity leave
vaderschapsverlof
Typ av ledighet
sick leave
ziekteverlof
Typ av ledighet
days off
vrije dagen
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

I would like to have some information on taxation.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Fråga om beskattning
I would like to report my earnings.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
When is the deadline to send my tax return?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Who will let me know ______________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
how much my refund is
hoeveel mijn belastingteruggave is
Deklarationsalternativ
if I owe more tax
of ik meer belastingen schuldig ben
Skatteåterbäringsalternativ