Koreanska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Am I eligible to work in [country]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Do I need a social security number before I start working?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Do I need a work permit?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
What is the national minimum wage?
Fråga om minimilönen i landet
I am ___________________ .
Ange din arbetssituation
employed
Typ av anställningsförhållande
unemployed
Typ av anställningsförhållande
an entrepreneur
Typ av anställningsförhållande
self-employed
Typ av anställningsförhållande
an intern
Typ av anställningsförhållande
a volunteer
Typ av anställningsförhållande
a consultant
Typ av anställningsförhållande
I would like to register as a freelance professional.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

What type of employment contract do you have?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
I have a ______________ contract.
Ange vilken typ av kontrakt du har
full-time
Typ av kontrakt
part-time
Typ av kontrakt
fixed-term
Typ av kontrakt
permanent
Typ av kontrakt
seasonal
Typ av kontrakt
When do I get my paycheck?
Fråga när du får lön
I would like to ask for _________.
Fråga om ledighet
maternity leave
Typ av ledighet
paternity leave
Typ av ledighet
sick leave
Typ av ledighet
days off
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

I would like to have some information on taxation.
Fråga om beskattning
I would like to report my earnings.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
When is the deadline to send my tax return?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Who will let me know ______________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
how much my refund is
Deklarationsalternativ
if I owe more tax
Skatteåterbäringsalternativ