Kinesiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Am I eligible to work in [country]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Do I need a social security number before I start working?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Do I need a work permit?
请问我需要工作许可证吗?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
What is the national minimum wage?
全国最低工资是多少?
Fråga om minimilönen i landet
I am ___________________ .
我是___________________ 。
Ange din arbetssituation
employed
雇佣
Typ av anställningsförhållande
unemployed
待业
Typ av anställningsförhållande
an entrepreneur
企业家
Typ av anställningsförhållande
self-employed
自雇者
Typ av anställningsförhållande
an intern
实习生
Typ av anställningsförhållande
a volunteer
志愿者
Typ av anställningsförhållande
a consultant
顾问
Typ av anställningsförhållande
I would like to register as a freelance professional.
我想要以自由职业者身份登记。
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

What type of employment contract do you have?
你提供哪种类型的工作合同?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
I have a ______________ contract.
我有一个______________合同。
Ange vilken typ av kontrakt du har
full-time
全职
Typ av kontrakt
part-time
兼职
Typ av kontrakt
fixed-term
定期合同
Typ av kontrakt
permanent
永久合同
Typ av kontrakt
seasonal
季节性合同
Typ av kontrakt
When do I get my paycheck?
我什么时候能拿到我的工资?
Fråga när du får lön
I would like to ask for _________.
我想要_________。
Fråga om ledighet
maternity leave
产假
Typ av ledighet
paternity leave
陪产假
Typ av ledighet
sick leave
病假
Typ av ledighet
days off
请假
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

I would like to have some information on taxation.
我想要了解纳税的相关信息。
Fråga om beskattning
I would like to report my earnings.
我想要申报我的收入。
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
When is the deadline to send my tax return?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Who will let me know ______________ ?
谁会告诉我______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
how much my refund is
我的税收返还是多少
Deklarationsalternativ
if I owe more tax
我是否要交更多税
Skatteåterbäringsalternativ