Grekiska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Am I eligible to work in [country]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Do I need a social security number before I start working?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Do I need a work permit?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
What is the national minimum wage?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Fråga om minimilönen i landet
I am ___________________ .
Είμαι _________________.
Ange din arbetssituation
employed
μισθωτός
Typ av anställningsförhållande
unemployed
άνεργος
Typ av anställningsförhållande
an entrepreneur
επιχειρηματίας
Typ av anställningsförhållande
self-employed
αυτοαπασχολούμενος
Typ av anställningsförhållande
an intern
ασκούμενος σε πρακτική
Typ av anställningsförhållande
a volunteer
εθελοντής
Typ av anställningsförhållande
a consultant
σύμβουλος
Typ av anställningsförhållande
I would like to register as a freelance professional.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

What type of employment contract do you have?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
I have a ______________ contract.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ange vilken typ av kontrakt du har
full-time
πλήρους απασχόλησης
Typ av kontrakt
part-time
μερικής απασχόλησης
Typ av kontrakt
fixed-term
ορισμένης διάρκειας
Typ av kontrakt
permanent
μόνιμο
Typ av kontrakt
seasonal
εποχιακός
Typ av kontrakt
When do I get my paycheck?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Fråga när du får lön
I would like to ask for _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Fråga om ledighet
maternity leave
άδεια μητρότητας
Typ av ledighet
paternity leave
άδεια πατρότητας
Typ av ledighet
sick leave
επίδομα ασθενείας
Typ av ledighet
days off
μέρες άδεια
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

I would like to have some information on taxation.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Fråga om beskattning
I would like to report my earnings.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
When is the deadline to send my tax return?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Who will let me know ______________ ?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
how much my refund is
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Deklarationsalternativ
if I owe more tax
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Skatteåterbäringsalternativ