Finska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Am I eligible to work in [country]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Do I need a social security number before I start working?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Do I need a work permit?
Tarvitsenko työluvan?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
What is the national minimum wage?
Mikä on maan minimipalkka?
Fråga om minimilönen i landet
I am ___________________ .
Minä olen ____________.
Ange din arbetssituation
employed
työllistynyt
Typ av anställningsförhållande
unemployed
työtön
Typ av anställningsförhållande
an entrepreneur
yrittäjä
Typ av anställningsförhållande
self-employed
itsenäinen ammatinharjoittaja
Typ av anställningsförhållande
an intern
työharjoittelija
Typ av anställningsförhållande
a volunteer
vapaaehtoistyöntekijä
Typ av anställningsförhållande
a consultant
konsultti
Typ av anställningsförhållande
I would like to register as a freelance professional.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

What type of employment contract do you have?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
I have a ______________ contract.
Minulla on ________ sopimus.
Ange vilken typ av kontrakt du har
full-time
kokopäiväinen
Typ av kontrakt
part-time
osa-aikaiseen ohjelmaan
Typ av kontrakt
fixed-term
määräaikainen
Typ av kontrakt
permanent
vakituinen
Typ av kontrakt
seasonal
kausiluonteinen
Typ av kontrakt
When do I get my paycheck?
Koska minä saan palkkani?
Fråga när du får lön
I would like to ask for _________.
Haluaisin saada _______.
Fråga om ledighet
maternity leave
äitiyslomaa
Typ av ledighet
paternity leave
isyyslomaa
Typ av ledighet
sick leave
sairaslomaa
Typ av ledighet
days off
lomaa
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

I would like to have some information on taxation.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Fråga om beskattning
I would like to report my earnings.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
When is the deadline to send my tax return?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Who will let me know ______________ ?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
how much my refund is
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Deklarationsalternativ
if I owe more tax
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Skatteåterbäringsalternativ