Esperanto | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Am I eligible to work in [country]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Do I need a social security number before I start working?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Do I need a work permit?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
What is the national minimum wage?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Fråga om minimilönen i landet
I am ___________________ .
Mi estas ________________.
Ange din arbetssituation
employed
dungata
Typ av anställningsförhållande
unemployed
senlabora
Typ av anställningsförhållande
an entrepreneur
entreprenisto
Typ av anställningsförhållande
self-employed
memdungito
Typ av anställningsförhållande
an intern
internulo
Typ av anställningsförhållande
a volunteer
volontulo
Typ av anställningsförhållande
a consultant
konsilisto
Typ av anställningsförhållande
I would like to register as a freelance professional.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

What type of employment contract do you have?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
I have a ______________ contract.
Mi havas____________ kontrakton.
Ange vilken typ av kontrakt du har
full-time
plentempan
Typ av kontrakt
part-time
parttempan
Typ av kontrakt
fixed-term
limigitan
Typ av kontrakt
permanent
permanentan
Typ av kontrakt
seasonal
sezonan
Typ av kontrakt
When do I get my paycheck?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Fråga när du får lön
I would like to ask for _________.
Mi ŝatus peti _________.
Fråga om ledighet
maternity leave
akuŝferion
Typ av ledighet
paternity leave
akuŝferion (por patro)
Typ av ledighet
sick leave
malsanan salajron
Typ av ledighet
days off
feritagojn
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

I would like to have some information on taxation.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Fråga om beskattning
I would like to report my earnings.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
When is the deadline to send my tax return?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Who will let me know ______________ ?
Kiu diros min ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
how much my refund is
kiom mia repago estas
Deklarationsalternativ
if I owe more tax
se mi ŝuldas pli imposton
Skatteåterbäringsalternativ