Danska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Am I eligible to work in [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Do I need a social security number before I start working?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Do I need a work permit?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
What is the national minimum wage?
Hvad er landets mindsteløn?
Fråga om minimilönen i landet
I am ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Ange din arbetssituation
employed
ansat
Typ av anställningsförhållande
unemployed
arbejdsløs
Typ av anställningsförhållande
an entrepreneur
iværksætter
Typ av anställningsförhållande
self-employed
selvstændig
Typ av anställningsförhållande
an intern
praktikant
Typ av anställningsförhållande
a volunteer
frivillig
Typ av anställningsförhållande
a consultant
konsulent
Typ av anställningsförhållande
I would like to register as a freelance professional.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

What type of employment contract do you have?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
I have a ______________ contract.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Ange vilken typ av kontrakt du har
full-time
fuldtids-
Typ av kontrakt
part-time
deltids-
Typ av kontrakt
fixed-term
tidsbegrænset
Typ av kontrakt
permanent
tidsubegrænset
Typ av kontrakt
seasonal
sæsonbegrænset
Typ av kontrakt
When do I get my paycheck?
Hvornår får jeg løn?
Fråga när du får lön
I would like to ask for _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Fråga om ledighet
maternity leave
barsel
Typ av ledighet
paternity leave
fædreorlov
Typ av ledighet
sick leave
sygeorlov
Typ av ledighet
days off
feriedage
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

I would like to have some information on taxation.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Fråga om beskattning
I would like to report my earnings.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
When is the deadline to send my tax return?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Who will let me know ______________ ?
Hvem vil informere mig om ______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
how much my refund is
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Deklarationsalternativ
if I owe more tax
at jeg skylder mere i skat
Skatteåterbäringsalternativ