Spanska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Må jeg arbejde i [land]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
¿Necesito permiso de trabajo?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Hvad er landets mindsteløn?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Fråga om minimilönen i landet
Jeg er ___________________ .
Soy ____________________.
Ange din arbetssituation
ansat
asalariado
Typ av anställningsförhållande
arbejdsløs
desempleado
Typ av anställningsförhållande
iværksætter
empresario
Typ av anställningsförhållande
selvstændig
autónomo
Typ av anställningsförhållande
praktikant
trabajador en prácticas
Typ av anställningsförhållande
frivillig
voluntario
Typ av anställningsförhållande
konsulent
asesor
Typ av anställningsförhållande
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Jeg har en ______________ kontrakt.
Tengo un contrato ______________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
fuldtids-
a tiempo completo
Typ av kontrakt
deltids-
a tiempo parcial
Typ av kontrakt
tidsbegrænset
de duración determinada
Typ av kontrakt
tidsubegrænset
indefinido
Typ av kontrakt
sæsonbegrænset
de temporada
Typ av kontrakt
Hvornår får jeg løn?
¿Cuándo se cobra?
Fråga när du får lön
Jeg vil gerne bede om _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Fråga om ledighet
barsel
la baja por maternidad
Typ av ledighet
fædreorlov
la baja por paternidad
Typ av ledighet
sygeorlov
la baja por enfermedad
Typ av ledighet
feriedage
días libres
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Fråga om beskattning
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Hvem vil informere mig om ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
hvor meget tilbagebetaling jeg får
¿Cuánto me sale a devolver?
Deklarationsalternativ
at jeg skylder mere i skat
¿Cuánto me sale a pagar?
Skatteåterbäringsalternativ