Italienska | Fraser - Immigration | Arbete

Arbete - Allmänt

Må jeg arbejde i [land]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Fråga om du får lov att arbeta i landet
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Fråga om du behöver ett personnummer innan du börjar jobba
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Fråga om du behöver ett arbetstillstånd
Hvad er landets mindsteløn?
Qual è il salario minimo?
Fråga om minimilönen i landet
Jeg er ___________________ .
Sono ____________.
Ange din arbetssituation
ansat
impiegato/a
Typ av anställningsförhållande
arbejdsløs
disoccupato/a
Typ av anställningsförhållande
iværksætter
un imprenditore/un'imprenditrice
Typ av anställningsförhållande
selvstændig
un lavoratore autonomo
Typ av anställningsförhållande
praktikant
uno/a stagista
Typ av anställningsförhållande
frivillig
un/una volontario/a
Typ av anställningsförhållande
konsulent
un/a consulente
Typ av anställningsförhållande
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ange att du vill registrera dig som en frilansare

Arbete - Kontrakt

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Fråga efter vilken typ av kontrakt det är
Jeg har en ______________ kontrakt.
Ho un contratto _________.
Ange vilken typ av kontrakt du har
fuldtids-
a tempo pieno
Typ av kontrakt
deltids-
part-time
Typ av kontrakt
tidsbegrænset
a tempo determinato
Typ av kontrakt
tidsubegrænset
a tempo indeterminato
Typ av kontrakt
sæsonbegrænset
stagionale
Typ av kontrakt
Hvornår får jeg løn?
Quando viene versato lo stipendio?
Fråga när du får lön
Jeg vil gerne bede om _________.
Vorrei chiedere ___________.
Fråga om ledighet
barsel
il congedo di maternità
Typ av ledighet
fædreorlov
il congedo di paternità
Typ av ledighet
sygeorlov
il congedo per malattia
Typ av ledighet
feriedage
dei giorni liberi
Typ av ledighet

Arbete - Beskattning

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Fråga om beskattning
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Ange att du skulle vilja rapportera din inkomst
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ange att du vill anställa en revisor för att hjälpa dig med din deklaration
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Fråga när sista dagen för att skicka in deklarationen är
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Fråga om det är några straffavgifter om man inte skicka in deklarationen i tid
Hvem vil informere mig om ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Fråga om vem som kommer att meddela dig om du får skatteåterbäring eller om du har restskatt
hvor meget tilbagebetaling jeg får
quanto mi verrà rimborsato
Deklarationsalternativ
at jeg skylder mere i skat
se devo pagare più tasse
Skatteåterbäringsalternativ