Spanska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Tisztelt Uram!
Distinguido Señor:
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Tisztelt Hölgyem!
Distinguida Señora:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Distinguidos Señores:
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Tisztelt Uraim!
Apreciados Señores:
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Tisztelt Hölygem/Uram!
A quien pueda interesar
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Tisztelt Smith Úr!
Apreciado Sr. Pérez:
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciada Srta. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Används för att ange hur man känner den sökande
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Puedo recomendar abiertamente a X...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Används för att ange hur man känner den sökande
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Används för att ange hur man känner den sökande
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Används för att ange hur man känner den sökande
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...megkülönböztette magát a ...
X se distinguió por su...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
A legnagyobb erőssége a ...
Su más considerable talento es...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
... kreatív problémamegoldó
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Jól kezeli a felelősséget is.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Sus principales responsabilidades fueron...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Heti feladatai magába foglalták a ...
Sus tareas diarias involucraban...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev