Portugisiska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Tisztelt Uram!
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Tisztelt Hölgyem!
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Tisztelt Uraim!
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Tisztelt Hölygem/Uram!
A quem possa interessar,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Tisztelt Smith Úr!
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony!
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Används för att ange hur man känner den sökande
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Används för att ange hur man känner den sökande
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Används för att ange hur man känner den sökande
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Används för att ange hur man känner den sökande
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...megkülönböztette magát a ...
... distinguiu-se por ...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
A legnagyobb erőssége a ...
O seu maior talento é ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
... kreatív problémamegoldó
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Jól kezeli a felelősséget is.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Suas principais responsabilidades eram...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Heti feladatai magába foglalták a ...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev