Italienska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Tisztelt Uram!
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Tisztelt Hölgyem!
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A chi di competenza,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Tisztelt Uraim!
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Tisztelt Hölygem/Uram!
A chi di competenza,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Tisztelt Smith Úr!
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony!
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Tisztelt Smith Asszony
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Används för att ange hur man känner den sökande
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Används för att ange hur man känner den sökande
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Används för att ange hur man känner den sökande
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Används för att ange hur man känner den sökande
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...megkülönböztette magát a ...
...si è distinto/a più volte per...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
A legnagyobb erőssége a ...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
... kreatív problémamegoldó
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Jól kezeli a felelősséget is.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
È estremamente portato per...
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Ha sempre preso parte attiva in...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
I suoi doveri principali erano:
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Heti feladatai magába foglalták a ...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev