Turkiska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Vážený pane,
Sayın Yetkili,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
Sayın Yetkili,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane / Vážená paní,
Sayın Yetkili,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Sayın Yetkililer,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
Yetkili makama,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Sayın Ayşe Hanım,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Sayın Dilek Hanım,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Sayın Lale Hanım,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Används för att ange hur man känner den sökande
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Används för att ange hur man känner den sökande
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Används för att ange hur man känner den sökande
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Används för att ange hur man känner den sökande
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... vynikal(a) v... .
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
On/ona řeší problémy efektivně.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
On/ona má obsáhnou znalost...
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
... onun sıradışı özelliğidir.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
On/ona je iniciativní v... .
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev