Polska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Vážený pane,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Vážená paní,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Vážený pane / Vážená paní,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dobrý den,
Szanowni Państwo,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Všem zainteresovaným stranám,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Vážený pane Smith,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Vážená slečno Smithová,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Vážená paní Smithová,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Används för att ange hur man känner den sökande
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Används för att ange hur man känner den sökande
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Znam ... od... i jako... w...
Används för att ange hur man känner den sökande
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Används för att ange hur man känner den sökande
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... vynikal(a) v... .
...wyróżniał/-a się...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
On/ona řeší problémy efektivně.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
On/ona má obsáhnou znalost...
... posiada szeroką wiedzę...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
On/ona je iniciativní v... .
Zawsze bierze czynny udział w...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev