Svenska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Уважаемый...
Bäste herrn,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Уважаемая...
Bästa frun,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Для меня честь давать рекомендации ...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Används för att ange hur man känner den sökande
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... показал себя как...
... utmärkte sig genom att ...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Его/ее главным талантом является...
Hens största talang är / finns inom ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Hen är en kreativ problemlösare.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Круг его/ее умений очень широк
Hen har en bred kompetens.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Hen hanterar ansvar väl.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Он/она хорошо разбирается в...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Его/ее главными обязанностями было...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Его/ее еженедельные задачи включали...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev