Engelska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Stimate Domn,
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Stimați Domni,
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
În atenția cui este interesat,
To whom it may concern,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Stimate Domnule Popescu,
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Används för att ange hur man känner den sökande
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Används för att ange hur man känner den sökande
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Används för att ange hur man känner den sökande
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Används för att ange hur man känner den sökande
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... s-a distins prin.... .
...distinguished himself / herself by…
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
His / her greatest talent is / lies in…
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
He / she is a creative problem-solver.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
He / she has a broad range of skills.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
... își comunică ideile clar și univoc.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
... face față cu ușurință responsabilităților.
He / she handles responsibility well.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
He / she always takes an active role in… .
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
His / her main responsibilities were…
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
His / her weekly tasks involved…
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev