Ungerska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Tisztelt Uram!
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Tisztelt Hölgyem!
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Tisztelt Uraim!
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quem possa interessar,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Tisztelt Smith Úr!
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Tisztelt Smith Asszony!
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Tisztelt Smith Asszony
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
É com satisfação que forneço referências sobre...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Används för att ange hur man känner den sökande
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Används för att ange hur man känner den sökande
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Används för att ange hur man känner den sökande
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Används för att ange hur man känner den sökande
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... distinguiu-se por ...
...megkülönböztette magát a ...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
O seu maior talento é ...
A legnagyobb erőssége a ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
... kreatív problémamegoldó
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Jól kezeli a felelősséget is.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Suas principais responsabilidades eram...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Används för att avsluta ett positivt referensbrev