Nederländska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A quem possa interessar,
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
É com satisfação que forneço referências sobre...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Används för att ange hur man känner den sökande
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Används för att ange hur man känner den sökande
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Används för att ange hur man känner den sökande
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... distinguiu-se por ...
... onderscheidde zich door ...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
O seu maior talento é ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Suas principais responsabilidades eram...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev