Italienska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Geachte heer
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Geachte mevrouw
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Geachte heer, mevrouw
A chi di competenza,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
A chi di competenza,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Används för att ange hur man känner den sökande
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Används för att ange hur man känner den sökande
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Används för att ange hur man känner den sökande
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Används för att ange hur man känner den sökande
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... onderscheidde zich door ...
...si è distinto/a più volte per...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
È estremamente portato per...
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Ha sempre preso parte attiva in...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
I suoi doveri principali erano:
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev