Franska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Geachte heer
Monsieur,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Geachte mevrouw
Madame,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Geachte heer, mevrouw
Madame, Monsieur,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
Madame, Monsieur
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
Aux principaux concernés,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
Monsieur Dupont,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Mademoiselle Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
C'est avec plaisir que je recommande...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Används för att ange hur man känner den sökande
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Används för att ange hur man känner den sökande
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Används för att ange hur man känner den sökande
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Används för att ange hur man känner den sökande
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... onderscheidde zich door ...
... se distingue par...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Sa qualité principale est ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Il/elle communique ses idées clairement.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Il/elle participe activement dans...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Ses principales fonctions consistaient en...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev