Finska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Geachte heer
Hyvä Herra,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Geachte mevrouw
Hyvä Rouva
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Geachte heer, mevrouw
Hyvä Herra / Rouva
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
Hyvät vastaanottajat,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
Hyvä herra Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä neiti Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Används för att ange hur man känner den sökande
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Används för att ange hur man känner den sökande
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Används för att ange hur man känner den sökande
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Används för att ange hur man känner den sökande
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... onderscheidde zich door ...
...erottautui hyvillä...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Hänellä on laajat taidot
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Hän on luotettava henkilö
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Hänellä on hyvä tietämys...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Används för att avsluta ett positivt referensbrev