Engelska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Geachte heer
Dear Sir,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Används för att ange hur man känner den sökande
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Används för att ange hur man känner den sökande
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Används för att ange hur man känner den sökande
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Används för att ange hur man känner den sökande
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
... onderscheidde zich door ...
...distinguished himself / herself by…
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
His / her greatest talent is / lies in…
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
He / she is a creative problem-solver.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
He / she has a broad range of skills.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
He / she handles responsibility well.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
He / she always takes an active role in… .
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
His / her main responsibilities were…
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
His / her weekly tasks involved…
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev