Danska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

관계자님께 드립니다.
Kære Hr.,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
관계자님께 드립니다.
Kære Fru.,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
관계자님께 드립니다.
Kære Hr./Fru.,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
관계자분들께 드립니다.
Kære Hr./Fru.,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
관계자분(들)께 드립니다.
Til hvem det vedkommer,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
김철수님께 드립니다.
Kære Hr. Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
최수경님께 드립니다.
Kære fru. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
최수경님께 드립니다.
Kære Frk. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
최수경님께 드립니다.
Kære Fr. Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Jeg er begejstret for at være reference for...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Används för att ange hur man känner den sökande
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Används för att ange hur man känner den sökande
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Används för att ange hur man känner den sökande
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Används för att ange hur man känner den sökande
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
... adskilte sig selv ved at...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Han / hun har en omfattende viden om... .
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Hans / hendes ansvarområder var...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev