Polska | Fraser - Ansökan | Referensbrev

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Referensbrev - Inledning

Gentilissimo,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Gentilissima,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
A chi di competenza,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Alla cortese attenzione di ...,
Szanowni Państwo,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
A chi di competenza,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är helt okända
Gentilissimo Sig. Rossi,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Används för att ange hur man känner den sökande
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Används för att ange hur man känner den sökande
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Znam ... od... i jako... w...
Används för att ange hur man känner den sökande
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Används för att ange hur man känner den sökande
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Används som öppningsfras när man har trivts bra med att arbeta med personen man skriver om

Referensbrev - Erfarenhet / Kompetens

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Används för att beskriva en positiv sida av den sökandes personlighet
...si è distinto/a più volte per...
...wyróżniał/-a się...
Används för att beskriva de viktigaste positiva egenskaperna som den sökande har uppvisat
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Används för att framhäva den sökandes främsta styrkor
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Används för att beskriva en sökande som villigt accepterar och löser utmaningar
....dispone di una vasta gamma di abilità.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Används för att beskriva en sökande som har många bra och mångsidiga färdigheter
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Används för att beskriva en sökande med god kommunikationsförmåga
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Används för att beskriva en kandidat som kan hantera ett team / projekt väl och som presterar bra under stress.
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
... posiada szeroką wiedzę...
Används för att ange vilka färdigheter den sökande redan besitter
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Används för att ange specifika detaljer om en sökandes förmåga att få något gjort.
È estremamente portato per...
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Används för att beskriva de bästa egenskaperna hos en sökande
Ha sempre preso parte attiva in...
Zawsze bierze czynny udział w...
Används för att beskriva en sökande som är aktiv och som tycker om att engagera sig i arbetet
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Används för att beskriva en skarpsinnig och dynamisk sökande, mycket berömmande

Referensbrev - Arbetsuppgifter

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig och vad varje uppgift innefattade
I suoi doveri principali erano:
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Används för att presentera en lista med uppgifter som den sökande åtagit sig
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Används för att presentera en lista över de uppgifter som den sökande åtog sig varje vecka

Referensbrev - Utvärdering

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Används för att ge en mycket positiv bedömning av en sökande
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Används för att ge en positiv bedömning av en sökande
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Används för att ange en negativ egenskap vid utvärderingen av en sökande
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Används för att rekommendera en sökande av en särskild anledning, ett mycket positivt sätt att utvärdera en sökande

Referensbrev - Avslutning

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Används för att avsluta ett oerhört positivt referensbrev
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Används för att avsluta ett mycket positivt referensbrev.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Används när man inte anser att kandidaten är lämplig för jobbet
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Används för att avsluta ett positivt referensbrev